Wie in spiritueel opzicht groeit, merkt dat dat nooit vanzelf gaat. Naast de euforische momenten ga je vaak ook door diepe dalen met vertwijfeling en depressieve gevoelens. Daar kan ik uit eigen ervaring over meepraten. In mijn zoektocht naar houvast ontdekte ik de bijzondere kracht en de functie van die groeipijnen. Het leerde me om te leven vanuit hartbewustzijn. Die ontdekking veranderde alles. Daarom schreef ik dit boek: omdat ik de code kraakte en ook jou dit nieuwe bewustzijn wil meegeven. Een praktisch boek boordevol inzichten, maar ook met praktische handvatten, oefeningen en een ‘eerstehulp’-kit.

Dit boek is dus in eerste instantie bedoeld voor mensen die door hun spirituele ontwikkelingsproces door diepe dalen gaan en naar houvast en betekenis zoeken.

Jouw exemplaar bestellen?

Het zijn vooral de gevoelige vrouwen en mannen die het nu moeilijk hebben, die zich op de een of andere manier nooit echt thuis voelen in deze wereld. Deze wereld van dualiteit, van grote tegenstellingen. Ze raken daardoor steeds weer ontwricht en moeten continu zoeken naar de balans. Van buitenaf lijkt het vaak of ze alles op orde hebben in hun leven, maar tegelijkertijd vechten ze tegen stemmingsproblemen, burn-outverschijnselen en vermoeidheid. Of een veelheid aan vage klachten waar ze niet goed raad mee weten. En diep vanbinnen weten ze dat pillen en antidepressiva hier geen oplossing voor zijn. Als huisarts zie ik geregeld mensen die hiermee kampen. Door de leegte en die onvervulde behoefte die ze voelen, zoeken ze naar antwoorden in het spirituele. Maar daarbij missen ze nog de tools om dit gevoel te plaatsen. Precies daarvoor is dit boek bedoeld.

Maar ook voor mensen die in het begin staan van hun proces en nieuwsgierig zijn naar persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit in de brede zin, is dit boek geschikt. Ik heb het zo laagdrempelig mogelijk geschreven, zodat het zonder specifieke voorkennis gelezen kan worden en voor een groot publiek passend is.

Daarnaast weet ik dat er artsen en andere hulpverleners zijn die net als ik ervaren dat sommige klachten niet goed met reguliere behandelingen zijn op te lossen. Ik hoop dat dit boek voor hen een voorzet geeft om interactie met patiënten/cliënten ruimer te benaderen. Het oude paradigma van uitsluitend focus op ziekte of symptomen mag vervangen worden. Mijn droom is een holistische gezondheidszorg, die behalve het zogeheten evidence-based medicine ook deze diepere waarheden toepast.